Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a honlaplátogatók részére

Szabó Olívia e.v. a http://szaboolivia.hu  címen üzemelteti a honlapját.

A Honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:

AdWords: https://adssettings.google.com

Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Adatkezelési tájékoztató a weblapon keresztüli kapcsolatfelvétel és vásárlás során történő adatkezelésről

Általános rész

Szabó Olívia e.v. kapcsolatfelvétel lehetőséget biztosít a http://szaboolivia.hu/kontakt aloldalon, saját részre történő vásárlási lehetőséget a http://szaboolivia.hu/program-megrendelese/aloldalon, illetve harmadik fél részére történő vásárlási lehetőséget a http://szaboolivia.hu/ajandekutalvany-rendelese/ aloldalon és a http://szaboolivia.hu/programjaim/#ajandekutalvany címen elérhető aloldalon, illetve e-mailben, mely során személyes adatok rögzítésére és kezelésére kerül sor.

A fenti célokból Szabó Olívia e.v. a weblapon keresztüli vásárlás szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeinek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező. Szabó Olívia e.v.-nak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Jelen adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint az Infotv. és 6. § (6) bekezdése, miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Szabó Olívia e.v. a weblapon történő vásárlással kapcsolatos tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § a) illetve f) bekezdése alapján.

Szabó Olívia e.v., mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:

–   a szerződés létrehozása,

–   a szerződés tartalmának meghatározása,

–   a szerződés módosítása,

–   a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,

–   a szerződésből származó díjak számlázása, és

–   a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fentebb meghatározott adatokat Szabó Olívia e.v.– a Ptk. 6:22. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően – a közte és a Vásárló között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.

Az megadott személyes adatokra és elérhetőségekre Szabó Olívia e.v direkt marketing üzeneteket nem továbbít, azokat profilozásra semmilyen módon nem használja, harmadik félnek (hatósági megkeresést leszámítva) nem továbbítja.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A Vásárló, vagy kapcsolat felvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását Szabó Olívia e.v. feltüntetett elérhetőségein.

***

Adatkezelő

Neve:                                                                                                   Szabó Olívia e.v.

Székhelye:                                                                                          8900 Zalaegerszeg Liszt Ferenc u 8.

Adószám:                                                                                           66488150-1-40

Nyilvántartási szám:                                                                       35377538

Adatkezelő képviselője:                                                                  Szabó Olívia

Adatvédelmi tisztviselő:                                                                Szabó Olívia

Adatkezelő e-elérhetősége:                                                          info@szaboolivia.hu

Különös rész:

  1. Kapcsolatfelvétel http://szaboolivia.hu/kontakt/ illetve e-mailben

adatkezelés célja: Szabó Olívia e.v.-val történő kapcsolatfelvétel elősegítése, a kapcsolatfelvevő által kezdeményezett egyszeri tájékoztatás megvalósuljon.

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege, IP cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: megrendelést nem eredményező kapcsolatfelvétel esetén 30 nap, megrendelést (vagyis szerződést) eredményező kapcsolatfelvétel esetén 5 év.

adattárolás módja: elektronikusan

  1. Különös feltételek saját részre történő vásárlás során megadott adatok http://szaboolivia.hu/program-megrendelese/ oldalon vagy e-amilen keresztül.

A weboldalon keresztüli értékesítés során csak személyes adataikat megadó vásárlók rendelhetnek meg szolgáltatást.

adatkezelés célja: a weblap szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a weboldalon keresztüli vásárlók regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás

kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), e-mail cím, telefonszám, lakcím a megrendelt szolgáltatások elnevezése a megrendelt szolgáltatások bruttó és nettó vételára, megrendelésük időpontja, a megrendelés során használt IP cím. A Vásárló a honlap megfelelő felületén kezdeményezhet megrendelést a weblapon. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell jelölnie, illetve meg kell adnia:

–   a megrendelt szolgáltatás(oka)t,

–   a megrendelt szolgáltatás(ok) bruttó és nettó vételárát,

–   megrendelésük időpontját,

–   a megrendelés során használt IP címet.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § – a. A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, (cég esetén a cégnév) Szabó Olívia e.v. általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel a Szabó Olívia e.v-t az IP cím és e-mail cím kezelésére, mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám kezelése a Vásárló hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors kommunikáció szempontja indokolja a kezelését.

adattárolás határideje: A megrendelés során rögzített adatok kezelése szükséges Szabó Olívia e.v. nyújtotta szolgáltatás teljesítéséhez, valamint a Vásárlók azonosításához, így azokat Szabó Olívia e.v. a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli. A megrendelések módosításával, visszavonásával illetve a megrendeléstől való elállás esetén keletkezett e-mailekben, levelekben, nyilatkozatokban szereplő adatokat az adott dokumentum céljához kötötten, törvényi felhatalmazás alapján kezeli Szabó Olívia e.v.és azokat az ügy elintézését követően archiválja.

adatkezelés módja:  elektronikus

A Vásárló a megrendelés során megadott adatait bármikor módosíthatja a honlapon megadott e-mail címen (info@szaboolivia.hu) keresztül.

E-mailes, vagy űrlapon vagy telefonon keresztüli megrendelés lemondás esetén a Vásárlónak a lemondott megrendeléshez kapcsolódó személyes adatai két napon belül helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

  1. Különös feltételek harmadik fél részére történő vásárlás esetén http://szaboolivia.hu/programjaim/#ajandekutalvany és http://szaboolivia.hu/ajandekutalvany-rendelese/ aloldalon, vagy e-mailen keresztül.

A kezelt adatok köre megegyezik a saját részre történő megrendelés során rögzített adatokkal, kiegészülve az ajándékozott személy nevével. Az ajándékozott személy neve mindössze annyi ideig kerül tárolásra elektronikusan, amíg a nyomdai ajándékutalvány elkészül, ezt követően megsemmisítésre kerül. A nyomdai ajándékutalvány pedig átadásra / postázásra kerül a megrendelő részére, így annak adattartalma kikerül Szabó Olívia e.v. kezeléséből. Az ajándékozott nevén kívül más személyes adat adat az ajándékozottról nem kerül és nem kerülhet Szabó Olíva e.v. részére átadásra még az ajándékozott harmadik fél hozzájárulása esetén sem.

Adatkezelési tájékoztató a referencia munkák (történetek, fényképek, videók) megjelenítéséhez hozzájáruló ügyfelek számára

Szabó Olívia e.v. által feltett referencia munkák fényképei, videói és szöveges leírásai minden esetben az azokon szereplő, azonosítható résztvevők e-mailben megküldött, kifejezett, egyértelmű hozzájárulása alapján történnek. Amennyiben az érintettek ezek törlését, módosítását kérik, azokat elvégzéséről Szabó Olívia e.v. az értesítés kézhezvételét követő legrövidebb racionális időn belül, de legfeljebb 72 órán belül intézkedik és erről a kérelmező fél számára – annak kérése esetén – tájékoztatást nyújt.